top of page

HAKKIMIZDA

Kazanacak Şirketlere Yatırım Yapıyoruz

 • INVEST 101, Türkiye Kalkınma Fonu ve ODTÜ TEKNOKENT ortaklığıyla kurulan Girişim Sermayesi Yatırım Fonudur (GSYF)

 • Fonun amacı, erken aşamadaki teknoloji girişimlerini sermaye yatırımları, mentorluk ve ağlara erişim imkanları ile buluşturarak büyüme aşamasına geçmelerini sağlamaktır.

A group of women at a business meeting
%2 SORUMLULUĞU NEDİR?
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun (Kanun No. 7236)

 • 1/1/2022 tarihinden itibaren geçici ikinci madde kapsamında yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazançları tutarı 1.000.000 Türk Lirası ve üzerinde olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, bu tutarın yüzde ikisi pasifte geçici bir hesaba aktarılır.

 • Aktarılması gereken tutar yükümlülüğü, yıllık bazda 20.000.000 Türk lirası ile sınırlıdır.

 

Bu tutarın, geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar

 • Türkiye'de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması,

 • girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına sermaye olarak konulması,

 • kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan diğer girişimcilere sermaye olarak konulması şarttır.

UYGULANMAZSA NE OLUR?
 • Söz konusu tutarın ilgili yılın sonuna kadar aktarılmaması durumunda, bu kanun kapsamında yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazançlar tutarının %20'si, ilgili yılda yararlanılan gelir ve kurumlar vergisi istisnasına konu edilemez. Bu tutar nedeniyle zamanında alınmayan vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilir.

KURUMLAR İÇİN GSYF İSTİSNASI
 • Tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri kar payları ile katılma paylarının fona iadesinden doğan gelirler istisna

 • GSYF katılma paylarının fona iade dışında iki yıl elde tutulduktan sonra üçüncü kişilere satışından elde edilen gelirin 75'i

 • Değerlendirmesinden kaynaklanan değer artış kazançları istisnadır.

bottom of page